Мексико – страната на маите, мариачите и текилата. 65th IFMSA General Assembly in Mexico!

Регистрацията за Августовската Генерална Асамблея в Пуебла, Мексико 2016 е вече отворена.

 

Побързайте да се регистрирате на: http://goo.gl/forms/HNDZKg9qHv

 

Международната федерация на асоциациите на студентите по медицина (IFMSA) е неправителствена организация, представляваща сдружение на студентите по медицина. Тя е основана през май 1951 г. и в момента има 127  национални членски  организации от 119 страни на шест континента. Най-големите и мащабни събития на IFMSA са Генералните Асамблeи – през март и през август месец – на които се събират повече от 1000 студента по медицина от цял свят.

 

Всеки активен член на АСМБ  ще има  възможността да посети страната на маите, мариачите и текилатаМексико – екзотичен и същевременно модерен свят, където ще се проведат:

 

  1. Pre- General Assembly (Мексико Сити, Мексико) – от 28 юли до 1 Август
  2. General Assembly (Пуебла, Мексико)- от 1 Август до 7 Август
  3. Post – General Assembly (Идалго, Мексико)- от 7 до 10 Август

 

За да бъдеш, един от делегати на АСМБ по време  на Генералната Асамблея трябва да отговаряш на следните изисквания:

– да си член на АСМБ;

– да си бил активен член на АСМБ или някое от АСМБтата;

– да имаш амбицията да се развиваш, както на Национално, така и на международно ниво;

– да си посетил поне една Национална Среща на АСМБ;

– да нямаш наказания след посещение на предишни международни събития от името на АСМБ – непопълнени отчети, непредставени документи и др.

– кандидатурата ти да е подкрепена от Управителния Съвет на АСМБ в твоя Медицински Факултет.

Кандидатурите за делегат за Августовска Генерална Асамблея, трябва да изпратите до 23.59 часа на 01.05.2016 год.чрез тази регистрационна бланка.

Таксата регистрация на всеки член на АСМБ ще бъде от 480 до 670 лева в зависимост от броя на участниците.

 

Освен да бъдете част от делегацията на АСМБ на Генералната Асамблея  може да посетите трейнингите и обученията, които ще бъдат по време на pre-GA.

След GA ще имате желание да посетите и Идалго и да разгледате Мексико като част от Post-GA.

Такса регистрация за Pre-GA – 490  лева, а за post-GA – 570лева.

Моля Ви да изпратите имейл до 10 май  на  amsb-bulgaria@ifmsa.org , за да заявите вашето желание за участие в тези две събития.

 

Повече информация отностно протичането на ГА, може да намерите на офиц.сайт на събитието : https://issuu.com/am2016mexico/docs/august_meeting_2016_mexico?e=23350616%2F34804191

 

Не се съмнявайте, че ще бъде едно неповторимо изживяване!

Очакваме Вашите кандидатури!

 

Registration for The August General Assembly in Puebla, Mexico 2016 is now open.

 

Register here: http://goo.gl/forms/agny4tRfPT

 

IFMSA is the world`s oldest and largest independent organization representing associations of medical students internationally. It currently maintains 127 National Member Organizations from more than 119 countries across six continents with over one million students represented worldwide. IFMSA is recognized as a non-governmental organization within the United Nations system and the World Health Organization and as well, it works with the World Medical Association.

 

Any active medical student, a member of one of the six Local AMSBs has the right to apply for and to be elected as a delegate representing AMSB internationally.You can visit the land of mariachis and tequila – Mexico – exotic and modern world, where will be held:

 

 

  • PRE- General Assembly (Mexico City, Mexico) – July 28th  – August 1st
  • General Assembly (Puebla, Mexico) – August 1st – August 7th
  • POST- General Assembly(Hidalgo, Mexico) – August 7th – August 10th

 

 

To be one of the delegates to the GA, you must meet the following requirements:

– Being an active member of AMSB;

– To have the ambition to develop, both at national and international level;

– To have visited at least one National Meeting of AMSB;

– Have no penalties after visiting previous international events on behalf of AMSB – not filled reports, unrepresented documents, etc.

– Your candidacy has to be supported by the Local Board of AMSB in your Medical Faculty.

The candidates for the August  General Assembly should send their applications until 23.59 on 1st  of May 2016, through this registration form.

The registration fee per each member of AMSB will be from 480 to 670 leva, depending on the number of delegates.

 

Except for being a part from AMSB delegation you can go on  trainings and workshops during the Pre-GA. After the end of the GA you will have the ability to visit Hidalgo and see the sights of Mexico as part of the Post-GA.

Registration fee for Pre-GA – 490 leva and for post-GA – 570leva.

If you are interested in participation  please send us an e-mail at amsb-bulgaria@ifmsa.org  until May 10th 2016.

 

More information regarding the GA can be found on the official invitation package of the event: https://issuu.com/am2016mexico/docs/august_meeting_2016_mexico?e=23350616%2F34804191

Don’t doubt that this will be an unique experience!

We welcome your applications !!!

Author Info

president

No Comments

Post a Comment