АСМБ за международните събития на IFMSA

Уважаеми членове на АСМБ,

Присъединете се към нас, докато навлизаме в основните принципи на EuRegMe и Мартенската среща, изследвайки как действат като катализатор за иновации в медицинското образование. От споделяне на най-добри практики до справяне с предизвикателствата, пред които са изправени практикуващите лекари и студенти.

Не пропускайте тази възможност да получите цялостно разбиране на синергията между IFMSA, EuRegMe, Мартенската среща и АСМБ – където бъдещето на медицинското образование се оформя чрез международно сътрудничество и споделен опит. Ще се видим на срещата!

📍Срещата ще се проведе в Google Meets в 17:30ч на 20.12.2023 г.

Очакваме Ви с огромно нетърпение!

Поздрави,
УС на АСМБ мандат 2023/2024

~ EN ~

Dear members of ASMB,

Join us as we delve into the core principles of EuRegMe and the March Meeting, exploring how they act as a catalyst for innovation in medical education. From sharing best practices to addressing challenges facing practitioners and students.

Don’t miss this opportunity to gain a comprehensive understanding of the synergy between IFMSA, EuRegMe, the March Meeting and ASMB – where the future of medical education is being shaped through international collaboration and shared experience. See you at the meeting!

📍The meeting will be held on Google Meets at 17:30 on 20.12.2023.

We are waiting for you with great impatience!

Regards,
Board of Directors of ASMB term 2023/2024

Author Info

president

No Comments

Post a Comment