43-та Есенна национална среща на АСМБ

Скъпи колеги! 🌊
За нас е чест и удоволствие да Ви поканим на 43-тата Есенна национална среща на Асоциацията на студентите – медици в България (АСМБ), която ще се проведе на 27-29 октомври 2023г. в град Бургас!
Тази есен ви посрещаме с тема „Море от знания и умения“. 🌊🐢

⁉️Какво е национална среща?
🤩Националната среща на Асоциацията на студентите медици – България е най-мащабното събитие на студентите по медицина от всички медицински университети в страната.

✨По време на трите дни, в които студентите са събрани в съответния град, се провеждат лекции, презентирани от водещи професори, практически упражнения, сесии по комитети и обучителни сесии, водени от сертифицирани обучители.

⁉️Какво ще ми донесе Националната среща?
✅ Много нови знания за АСМБ, полезни практически и “soft skills” умения.
✅ Сертификат за участие.
✅ Приятни емоции и нови приятелства!
✅ Точки за обмен!

РЕГИСТРАЦИЯ:

Краен срок: 08.10.2023

(Ако сте регистриран преди 04.10.2023, не е нужно да попълвате бланката отново!)

Последвайте ни в Instagram:

Очакваме Ви в град Бургас! 🐚

~EN~

Dear colleagues! 🌊
It is our honor and pleasure to invite you to the 43th Autumn National General Assembly of the Association of Medical Students in Bulgaria (ASMB), which will be held on 27-29 october, 2023. in the city of Burgas!
We welcome you this autumn with the theme „Sea of knowledge and skills“. 🌊🐢

⁉️What is a national meeting?
🤩The national general assembly of the Association of Medical Students – Bulgaria is the largest event of medical students from all medical universities in the country.

✨During the three days in which the students are gathered in the respective city, lectures presented by leading professors, practical exercises, committee sessions and training sessions led by certified trainers are held.

⁉️What will the National Meeting bring me?
✅ A lot of new knowledge about ASMB, useful practical and „soft skills“ skills.
✅ Certificate of participation.
✅ Pleasant emotions and new friendships!
✅ Exchange Points!

REGISTRATION:

Deadline: 08.10.2023

Follow us on INSTAGRAM:

We are expecting you in Burgas! 🐚

Author Info

PR

No Comments

Post a Comment