42-ра Пролетна национална среща

✨Скъпи колеги!
За нас е удоволствие да Ви поканим на 42-рата Пролетна национална среща на Асоциацията на студентите – медици в България (АСМБ), която ще се проведе на 28 – 30 Април 2023г. в град Пловдив!
🎉 Темата на тазгодишното издание е „Медицината в минало, настояще и бъдеще“. 🏥⚕️

Какво е национална среща?
🤩Националната среща на Асоциацията на студентите медици – България е най-мащабното събитие на студентите по медицина от всички медицински университети в страната.

->По време на трите дни, в които студентите са събрани в съответния град, се провеждат лекции, презентирани от водещи професори, практически упражнения, сесии по комитети и обучителни сесии, водени от сертифицирани обучители.

Какво ще ми донесе Националната среща?
✅ Много нови знания за АСМБ, полезни практически и “soft skills” умения.
✅ Сертификат за участие.
✅ Приятни емоции и нови приятелства!
✅ Точки за обмен!

Регистрацията приключи!

Социални медии:

Очакваме Ви в град Пловдив!

✨Dear colleagues!
It is our pleasure to invite you to the 42nd Spring National General Assembly of the Association of Medical Students in Bulgaria (ASMB), which will be held on April 28 – 30, 2023. in the city of Plovdiv! 🫶🏻
🎉 The theme of this year’s edition is „Medicine in the past, present and future“. 🏥⚕️

⁉️What is a national meeting?
🤩The national general assembly of the Association of Medical Students – Bulgaria is the largest event of medical students from all medical universities in the country.

✨During the three days in which the students are gathered in the respective city, lectures presented by leading professors, practical exercises, committee sessions and training sessions led by certified trainers are held.

⁉️What will the National Meeting bring me?
✅ A lot of new knowledge about ASMB, useful practical and „soft skills“ skills.
✅ Certificate of participation.
✅ Pleasant emotions and new friendships!
✅ Exchange Points!

⁉️ How do I register?
Follow the AMSB website and our Instagram profile

Registration is closed!

Social media:

We are expecting you in Plovdiv!

Author Info

president

No Comments

Post a Comment