Стратегия относно включването на стажант-лекарите, стажант-медицинските сестри, студенти по медицина и сестрински грижи в борбата с COVID-19 на територията на Република България

СТАНОВИЩЕ От Асоциацията на студентите – медици в България (АСМБ) Стратегия относно включването на стажант-лекарите, стажант-медицинските сестри, студенти по медицина и сестрински грижи в борбата с COVID-19 на територията на Република България Във връзка с апела на министъра на здравеопазването проф. Ангелов за включване на студентите от последните курсове на обучение, както и стажант – … Продължете с четенето на Стратегия относно включването на стажант-лекарите, стажант-медицинските сестри, студенти по медицина и сестрински грижи в борбата с COVID-19 на територията на Република България