Свободните места за второ класиране по обменните програми

Свободните места за второ класиране:

Професионален обмен:
1. Армения – 1 би
2. Тунис – 2 би
3. Ливан – 1 би
4. Чили – 1 би
5. Каталуния – 2 юли би
6. Гана – 1 би
7. Полша – 4 юли би
8. Мексико – 2 би
9. Индонезия – 1 би
10. Румъния – 1 би
11. Унгария – 1 би
12. Бразилия IFMSA – 1 би
13. Русия – 1 би
14. Сърбия – 1 би
15. Италия – 1 октомври би
Научен обмен:
1. Румъния – 1 би
2. Чили – 1 би
3. Русия – 2 би
4. Чехия – 1 би
Срокът за попълване на AF от студента е до 1.12.2013(за класираните на първо калсиране). До 29.11.13 събиране и смятане на документите от ЛЕО/ЛОРЕта.

Author Info

president

No Comments

Post a Comment