Световна седмица на имунизациите

Тази седмица отбелязваме Световната седмица на имунизациите. Тази година по повода решихме да засегнем темата за Колебанието за ваксините.

„Колебание за ваксините“ (СЗО: Vaccine hesitancy) се отнася до забавянето на приемането или отказът от имуниазции, въпреки достъпноста. Колебанието за ваксините е сложно и контекстно специфично, вариращо според времето, мястото и конкретната ваксина. То включва фактори като удовлетворение, удобство и доверие.

Разбиране на колебанието

Решаването на проблема изисква:

  • Разбиране на величината и условията за проблема.
  • Диагностициране на основните причини.
  • Създаване на адаптирани стратегии, базирани на доказателства, за да се отговори на причините и изпълняването им.
  • Мониторинг и оценка, за да се определи въздействието на интервенцията.
  • Мониторинг за възможно повторение на проблема.

През 2015 регистрираните случаи на неваксинирани деца е 812, а за 2016 са 582. Предполага се, че бройката е значително по-висока в действителност. Имунизацията предпазва милиони животи и е световно призната, като една от най-ефективните медицински интервенции. Отказът от ваксинация може да доведе до фатални последици за човешкия живот. Затова нека се предпазим заедно!
Искаме да чуем вашето мнение за
ваксините – какъв е вашия опит и какви са вашите опасения относно ваксините?
Надяваме се, че събраните данни ще ни дадат информация кои са най-важните фактори които влияят на оформянето на мнение за ваксините, както и мотивите за тяхното приложение или липсата на такова.

Линк към бланката.

Author Info

PR

No Comments

Post a Comment