Първо Класиране по Професионален и Научен обмен

 

Честито на класиралите се!

Срокът за потвърждаване е до неделя (17.11.2013)

След този срок, мястото не се запазва. Повече информация как да потвърдите мястото си може да получите от Локалните си отговорници по професионален и Научен обмен.На тези два линка – професионален обмен, ще намерите информация за държавата,градовете и отделенията,какви са изискванията,визов контрол. http://www.ifmsa.net/public/ecscopeselect.php 

* с R са отбелязани класираните по научен обмен

ИМЕ Университет Класиран ЗА  :
1 Калоян Цочев Варна Armenia-08
2 Кети Пламенова Вълкова Медицински университет – София Brasil-Denem-08
3 Антония Николаева Симеонова Пловдив Brasil-IFMSA-10
4 Sara Sonde Плевен Brasil-IFMSA-10/11
5 Венета Валериева Димитрова Софийски Университет Brasil-R-08
6 Николай Вълчев Вълчев Медицински университет – София Brazil-IFMSA-08
7 Здравко Валериев Каменов Медицински университет – София Brazil-IFMSA-08
8 Божана Николаева Бакалчева Медицински университет – София Canada(Quebec)
9 Дияна Стефанова Бележанска Медицински университет – София Catalonia 08
10 Свобода Есмерова Софийски Университет Catalonia-08
11 Виктория Николаева Николова Медицински университет – София Chilie-08
12 Елеонора Йорданова Стара Загора Croitia-R-07
13 Бовидар Вергов Пловдив czech Rep.-R-09
14 Лазар Шипчанов Пловдив Czech Rep-08
15 Евгения Михалова Варна Czech Republic-08
16 Росица Михаелова Димова Медицински университет – София Czech Republic-08
17 Ангелина Добринова  Пискова Софийски Университет Czech Republic-08
18 Неделина Терзиева Стара Загора Czech Republic-08
19 Симеон Стефанов Стара Загора Czech Republic-R-07
20 Тим Владимиров Софийски Университет Czech-09
21 Сияна Бойкова Георгиева Софийски Университет Finland-08
22 Ваня Стоянова Иванова Пловдив Germany-08
23 Николинка Йорданова Варна Greece-08
24 Боряна Емилова Георгиева Медицински университет – София Hungary-08
25 Ния Бойкова Милева Медицински университет – София Hungary-08
26 Александър Златков Чолаков Пловдив Hungary-08
27 Десислава Вълчева Пловдив Hungary-08
28 Мария Минчева Пловдив Hungary-08
29 Тинка Арнаудова Стара Загора Hungary-08
30 Драгостина Цочева Варна Hungary-R-08
31 Елизар Мариянов Цветков Пловдив Israel-09
32 Ивелин Коев Варна israel-10
33 Христина Славова Дрънгова Плевен Italy-06
34 Венцислав Димов Плевен Italy-06
35 Теодора Юлиянова Сакеларова Медицински университет – София Italy-07
36 Теодора Николаева Николова Плевен Italy-07
37 Гергана  Ботева Ленгерова Пловдив Italy-08
38 Ваня Стефанова Попова Софийски Университет Italy-08
39 Венелина Иванова Иванова Софийски Университет Italy-08
40 Петя Николова Беремска Плевен Italy-10
41 Долина Генчева Пловдив Italy-10
42 Лилит Шахинян Пловдив Italy-10
43 Теодор Руменов Василев Софийски Университет Italy-10
44 Александра Пламенова Ганева Пловдив Italy-11
45 Милена Сребрева пловдив Italy-11
46 Анелия Николаева Кузева Медицински университет – София Italy-R-07
47 Adrian Fernandez Garcia Плевен Italy-R-07
48 Десислава Георгиева Хитова Плевен Italy-R-11
49 Яна Аксентиева Пловдив Italy-R-11
50 Мария Кхалид Аноар Плевен Latvia
51 Мариела Симова Руснакова Плевен Latvia
52 Малина Димитрова Стара Загора Latvia-R-07/08
53 Кристина Филипова Варна Lebanon-08
54 Тина Валентинова Венева Софийски Университет Lithuania-08
55 Deary Glori Oku Плевен Mexico 10/ 11
56 Huria Gondal Плевен Mexico 10/ 11
57 Ервин Миленов Иванов Медицински университет – София Mexico-06
58 Ванина Казалиева Софийски Университет Mexico-08
59 Християн Минчев Стара Загора Mexico-R-08
60 Боряна Любомирова Димитрова Медицински университет – София Poland 07
61 Емил Стоянов Долапчиев Медицински университет – София Poland 07
62 Алина Дерментли Плевен Poland 07
63 Цанко Стилянов Цанков Плевен Poland 07
64 Маргарита Диамандиева Варна Poland-07
65 Магдалена Николаева Белянова Медицински университет – София Poland-07
66 Дарина Косева Варна Poland-08
67 Гергана Тодорова Варна Poland-08
68 Александра Георгиева Петранова Медицински университет – София Poland-08
69 Йорданка Антонова Миткова Медицински университет – София Poland-08
70 Петър Емилов Желязков Медицински университет – София Poland-08
71 Боряна Миткова Чафадарова Пловдив Poland-08
72 Anil Temiz Плевен Poland-09
73 Ивайло Николаев Паков Плевен Poland-09
74 Добромир Юлиянов Илиев Медицински университет – София Poland-R-08
75 Иван Гришев Шекерев Пловдив poland-R-09
76 Мартин Николов Стара Загора Portugal-R-07
77 Даниела Павлинова Радева Медицински университет – София Portugal-R-09
78 Димитър Божидаров Хаджиев Пловдив Romania-08
79 Габриела Друмева Стара Загора Romania-08
80 Анастасия Курдоглу Плевен Russia
81 Елица Христова Гьокова Плевен Russia
82 Ibrahim Baydemir Плевен Russia
83 Айлин Йълмаз Касим Медицински университет – София Russia-08
84 Антонина Георгиева Герганова Медицински университет – София Russia-08
85 Георги Красимиров Георгиев Медицински университет – София Russia-08
86 Емилия Миткова Димитрова Плевен Russia-08
87 Петя Ганева Пловдив Russia-08
88 Гергана Маринова Софийски Университет Russia-08
89 Даниела Иляева Стара Загора Russia-08
90 Ерай Сакуб Халил Пловдив Russia-R-08
91 Ивелина Нейчева Пловдив Russia-R-08
92 Цветомила Ангелова Андрейчева Софийски Университет Serbia-08
93 Боряна Лакова Стара Загора Serbia-08
94 Юлия Мирославова Белчева Плевен Slovakia
95 Преслава Иванова Илиева Плевен Slovakia
96 Петра Василева Василева Медицински университет – София Slovakia-08
97 Деница Михайлова Цанова Софийски Университет Slovakia-08
98 Александра Светославова Стефанова Плевен Spain
99 Сави Шишков Варна Spain-08
100 Mohamed Abdul Swamad Плевен Spain-08
101 Йордан Калчев Пловдив Spain-08
102 Мария Велчева Пловдив Spain-08
103 Михаела Хубенова Пловдив Spain-08
104 Теодор Иванов Алексиев Пловдив Spain-08
105 Веселин Попов Пловдив Spain-08
106 Емил Енчев Стара Загора Spain-08
107 Теа Димитрова Александрова Медицински университет – София Spain-08 – R
108 Гергана Пламенова Карапеткова Пловдив Spain-R-09
109 Тина Георгиева Ангелова Медицински университет – София Thailand -08
110 Димитър Ламбовски Софийски Университет Thailand -08
111 Пламена Динева Стара Загора Thailand -08
112 Бюрхан Кязим Рашид Медицински университет – София The USA
113 Димана Красимирова Калудова Медицински университет – София The USA
114 Денис Георгиев Николов Плевен Turkey-07/08
115 Димитър Димитров Варна Turkey-08
116 Диннар Яхя Варна Turkey-08
117 Катерина Широкова Варна Turkey-08
118 Мирослава Николова Варна Turkey-08
119 Шенгюл Рафет Расим Софийски Университет Turkey-08
120 Зорница Петрова Стара Загора Turkey-08
121 Хюлия Ерджанова Ферадова Плевен Turkey-11
122 ––––––- Стара Загора Turkey-R
123 Елиф Киазимова
Кети Валкова
Стара Загора Turkey-R
Индонезия

Author Info

president

No Comments

Post a Comment