Първо класиране за обменен сезон 2020/2021

/English below/

Националните отговорници по професионален и по научен обмен представят първо класиране за обменен сезон 2020/2021! Провери снимките по-долу за името си.

Честито на всички! За да потвърдите обмена си, е необходимо да изпратите съобщение с име, фамилия и спечелената държава.
Пример: Иван Иванов, потвърждавам мястото си за обмен в Китай

Съобщението трябва да бъде изпратено на пощата на вашия локален отговорник до 08.11.2020 г. 23:59 часа:

За АСМБ-София:
– професионален обмен – leo.amsb.sofia@gmail.com
– научен обмен – lore.amsb.sofia@gmail.com

За АСМБ-СУ:
– професионален обмен – leo.asmbsu@gmail.com
– научен обмен – lore.asmbsu@gmail.com

За АСМБ-Плевен:
– професионален обмен – leo.amsbpleven@gmail.com
– научен обмен – lore.amsbpleven@gmail.com

За АСМБ-Варна:
– професионален обмен – leo.varna.official@gmail.com
– научен обмен – amsb.varna.score.official@gmail.com

За АСМБ-Стара Загора:
– професионален и научен обмен – loreamsbstarazagora@gmail.com

За АСМ-Пловдив:
– професионален обмен – scope.asm.plovdiv@gmail.com
– научен обмен – score.asm.plovdiv@gmail.com

Поради динамичното разпространение на COVID-19 АСМБ и приемащите държави не могат да гарантират протичането на обменен сезон 2021/2022. Ще получаваш допълнителна информация от локалните отговорници по обмен.

Всички останали, които не са избрани на първо класиране, трябва да следят сайта ни, за да разберат как да се включат в конкурса за второ класиране.

Успех на всички! ❤️

/English/

National Exchange Officers present the first ranking for the exchange season 2020/2021. Check the pictures below for your name.

Congratulations! To confirm your exchange, you need to send a message with your name, surname and the country you won.
Example: Ivan Ivanov, I confirm my exchange program in China.

The message must be sent to the mail of your local exchange officer by 08.11.2020 at 23:59:

For AMSB-Sofia:

 • professional exchange – leo.amsb.sofia@gmail.com
 • scientific exchange – lore.amsb.sofia@gmail.com

For AMSB-SU:

 • professional exchange – leo.asmbsu@gmail.com
 • scientific exchange – lore.asmbsu@gmail.com

For AMSB-Pleven:

 • professional exchange – leo.amsbpleven@gmail.com
 • scientific exchange – lore.amsbpleven@gmail.com

For AMSB-Varna:

 • professional exchange – leo.varna.official@gmail.com
 • scientific exchange – amsb.varna.score.official@gmail.com

For AMSB-Stara Zagora:

 • professional and scientific exchange – loreamsbstarazagora@gmail.com

For AMS-Plovdiv:

 • professional exchange – scope.asm.plovdiv@gmail.com
 • scientific exchange – score.asm.plovdiv@gmail.com


Due to the dynamic spread of COVID-19, AMSB and the hosting counties are unable to guarantee you your exchange. Please keep in touch with your local exchange officers for information.

All others who are not selected in the first place must follow our website to find out how to apply for second rnking.

Good luck to all! ❤️

SCOPE #SCORE #AMSBULGARIA #ExchangeTheWorld

Author Info

PR

No Comments

Post a Comment