АСМБ -СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ

392648_155639734544862_1404167276_n

Кои сме ние?

Ние сме млада организация от 2010г., ситуирана в Медицински факултет на Софийски университет. Членовете ни са бъдещи лекари обединени около идеята за ефективно здравеопазване, превенция и промоция на здравето сред обществото.

Структура:

Организацията е съставена от три структури – управителен съвет, контролен съвет и комитети.
Управителен съвет е изграден от:
– Председателски съвет
–Председател
–Заместник-председател
–Административно-финансов отговорник
–Отговорник Връзки с обществеността
– Отговорници по комитети:
–Обществено здраве
–Репродуктивно здраве
–Човешки права и мир
–Медицинско образование
–Научен обмен
–Професионален обмен

 

В каква насока работим и защо?

Нашата дейност има предимно в две направления
– развиване на знанията и уменията на студентите по медицина
– подобряване на общественото здраве

Работата на асоциацията иска да отговори на неоходимостите на младите студенти по медицина относно медицинското образование – повишаване на качеството и разширяването на тематиката на обучението. АСМБ-СУ искаме да спомогнем за създаването на нови възможностите за последваща реализация в бъдещите медицински лица.

В здравна насоченост сме ръководени от нуждата за здравна профилактика и здравна промоция. Осъществяваме съвкупност от медицински и немедицински мероприятия за постигане на по-добро здраве и качество на живот. Средоточаваме вниманието на обществото върху рискови фактори, нуждата от профилактика и превенция на заболяванията, с цел намаляване на здравни последици и влошаване качеството на житов.

Как?

Практика

Основена потребност на студентите по медицина е секидневна практика, редом до опитни лекари или дори възможност за извънкласна дейност, като провеждане на експериментална дейност в лабораторни условия. Поставайки тази дейност като преоритет за нашата асоциация, ние добавяме възможността български студентити да попадната в чуждестранна работна среда, да обменят опит с колеги от целият свят. Ние всички разбираме нуждата от по-добро образование и искаме да работим съвместно с Държавните институции в тази насока.

Здравни кампании, програми и инициативи.

Нашите кампании се осъществяват в различен период от време, най-често в един ден, и разнообразна повтаряемост в определената програма или инициатива. Кампаниите целят да достигнат пряко до българското общество, като по този начин осъществяват целите на дадена програма. Кампаниите се групират в три групи :

  • Информационна – целящи да алармирa обществото за наличието на здравен проблем
  • обучителна – да предостави знания и техники към дадена таргетна група за справяне с даден проблем
  • превенция – предлагаща медицинска грижа на мястото на осъществяване на кампанията, или осигуряването на безплатно медицинско внимание при определен специалист

Здравни инициативи представят нашите разбирания към здравеопазването в България и нашата позиция в него. Основната цел на тези инициативи са да представят отношението на асоциацията към даден обществен проблем, показваща от общ поглед настоящата ситуация и представата ни за бъдещато.

Международни и национални научни конференции.

Живеейки във век на развита комуникация студентите по медицина се обменяме опит и знания, чрез организиране на Международни и Национални научни конференции с различна тематичност. Подобни младежки организации подобряват комуникацията между бъдещите колеги, като им дава възможност да представят собствен научен труд или коопериран в научен екип.

Годишни дейности:
Информационни кампании:
 – Ден на спорта – 30-ти май
 – Обучение на тема “Връстници обучават връстници”
 – Световният ден за борба със СПИН
 – ФАКТЪТ HIV, СПИН. НЕ СТАВАЙ ЧАСТ ОТ СТАТИСТИКАТА – 2013 г.
 – Профилактика на високо кръвно налягане
 – Скрининг на диабетно болни
 – „Заедно на Великден“ – посещение на деца в домове за сираци
 – „Заено в различието“ – Световен ден за борба с хомеофобията
Практическо насочени обучения:
 – Зимна академия по хирургия
 – ЛЯТНА АКАДЕМИЯ ПО СПЕШНА МЕДИЦИНА
 – Обучение по първа помощ
Семинари:
 – Еднодневен семинар – „Хомеопатия и други алтернативни лечения“
 – Семинар на тема: “Канцерогенеза – съвременни хипотези”
 – Team building и семинар на тема: „Спешна терапия и мениджммънт на инциденти с множество пострадали“
 – Семинар „Трансплантация на стволови клетки“
КОНТАКТИ:

E-mail адрес: asmbsu@gmail.com
Председател: president.asmbsu@gmail.com
Заместник-председател: vp.asmbsu@gmail.com
Връзки с обществеността: pr.asmbsu@gmail.com
Секретар: treasurer.asmbsu@gmail.com
SCORA: lora.asmbsu@gmail.com
SCOPE: leo.asmbsu@gmail.com
SCOPH: lpo.asmbsu@gmail.com
SCORP: lorp.asmbsu@gmail.com
SCOME: lome.asmbsu@gmail.com
SCORE: lore.asmbsu@gmail.com

 Сайт: www.asmb-su.org
 E-mail адрес: asmbsu@gmail.com
 FACEBOOK: AMSB-SU