АСМБ – Плевен

АСМБ – Плевен е самостоятелна, независима, неполитическа, неправителствена организация на студентите по медицина в България. Тя е организация с идеална цел и е юридическо лице. Част е от Асоциацията на студентите – медици в България (АСМБ) и от International Federation of the Medical Students’ Associations (IFMSA).
Асоциацията има за партньори МУ-Плевен, Студентски съвет към МУ-Плевен, УМБАЛ – „Д-р Георги Странски“, Община Плевен, както и някои други неправителствени организации в града – Национален алианс на хората с редки болести, Регионална Здравна Инспекция и други.
АСМБ – Плевен има следните цели :
 обединяване на студентите-медици независимо от тяхната политическа, религиозна и национална принадлежност с оглед демократизиране на образователния процес във висшите учебни заведения;
 подобряване на професионалната квалификация и издигане на социалния статус на студентите-медици;
 обмен на информация, анализиране, обобщаване и огласяване на проблемите на обучението по медицина и координиране на усилията за тяхното решаване;
 организиране на международен студентски обмен;
 представяне пред държавните органи и обществени организации на социалните проблеми на студентите по медицина и търсене на съдействие за тяхното решаване;
 отстояване на правата и законните интереси на студентите- медици;
 промоция и превенция здравето на обществото, подобряване статуса на хора в неравностойно положение чрез кампании и благотворителни акции
През годините АСМБ – Плевен е инициатор на множество кампании и семинари, насочени както към здравето на обществото, благотворителност, така и към интересите на студентите по медицина. Такива са например :
 Кампании за Световния ден на Сърцето
 Кампании за Световния ден за борба с диабет
 Кампании за Световния ден за борба със СПИН
 Благотворителни кампании с набиране на средства (играчки, дрешки, книжки) по Коледа и Деня на славянската писменост
 Семинар за Редките болести
 Модерното училище по Акушерство и Гинекология
 Онко-семинар
 Кампании за Световния ден за борба с Туберколозата
 Кампании за Световния ден за борба с Астмата
 Кампании за превенция на тютюнопушенето
 Мирно шествие „Говори, има кой да те чуе“ срещу насилието над жените
 Кампания „Благодаря ти, докторе“
 „Болен ли си, мечо“
 Лекция за по случай Световния ден на Съня
 Парти на народите
 Ден за премахване на расовата дискриминация
 Ежегодни обменни програми
 И много, много други
Структурата на АСМБ – Плевен е изградена от Управителен и Контролен съвет. Управителният съвет се състои от няколко поста : Председател, Заместник-председател, Секретар и PR, както и от няколко комитета, които си имат своите отговорници : Медицинско образование, Обществено здраве, Репродуктивно здраве и СПИН, Професионален обмен, Научен обмен, Човешки права и мир и Международни проекти и връзки с англоезични студенти. Дейността на АСМБ – Плевен се наблюдава от Контролен съвет, който се състои от 3-членна комисия.