Отмяна на 37-ма Пролетна Национална среща | 37th National Assembly is Cancelled

EN below

Скъпи колеги,

Поради настоящата епидемиологична обстановка в страната, 37-ма Пролетна Национална среща в град Варна е ОТМЕНЕНА. Ще ви информираме своевременно за евентуална нова дата на събитието.

АСМБ препоръчва на всички свои членове да отменят планираните си събития и да спазват нововъведените правила за ограничаване на разпространението на covid-19, приети от Министерски съвет и Националния кризисен щаб.

Призоваваме АСМБейците от цялта страна да бранят авторитета си на студенти по медицина и бъдещи лекари като се грижат за себе си, близките си и съблюдават дисциплината на обществото около тях. Не забравяйте, че за всяка нередност и неизпълнение на правилата, можете да сигнализирате на телефон 112.

Бъдете здрави,

УС и СКК на АСМБ

Dear colleagues,
Due to the current epidemiological situation in the country, the 37th Spring National Assembly in Varna is CANCELLED. We will keep you updated in time for any new event date.

The AMSB recommends that all its members cancel their planned events and respect the newly introduced rules for restricting the spread of covid-19 by the Council of Ministers and the National Crisis Staff.

We call on ASMBians from all over the country to defend their authority as medical students and future doctors by caring for themselves, their loved ones and keep the discipline of the community around them. Remember that for any irregularities, you can report to 112.

Stay healthy,
AMSB team

Снимка на 37-ма Национална среща на АСМБ-гр.Варна/ 37th National Assembly of AMSB.

Author Info

PR

No Comments

Post a Comment