Места за специализанти за 2014 г от сайта на МЗ

Места за специализанти за 2014 г от сайта на МЗ

1-logo-21-framarНа 18.12.2013 год. на сайта на Министерството на Здравеопазването бяха обявени местата за специализация за 2014 год.

Заповед № РД-21-6/17.12.2013 г. за утвърждаване броя на местата за специализанти за 2014 г :

http://www.mh.government.bg/Articles.aspx?lang=bg-BG&pageid=396&categoryid=6486

Author Info

president

No Comments

Post a Comment