Конкурс за вакантна позиция секретар

Във връзка с чл. 21 ал. 9 от устава на АСМБ:

(9) при липса на избран член на Управителен съвет, при липса на кандидатура за длъжност към Управителен съвет след проведено Общо събрание или при постъпила оставка на член от Управителен съвет, в срок от 1 месец от настъпването на съответно събитие, Управителен съвет приема кандидатури за временно-изпълняващ длъжността член на Управителен съвет, който има съвещателен глас и бива избран от Управителен съвет. При избора му, Управителен съвет на АСМБ се ръководи от критериите, заложени в Устава в чл. 21. В случай, че нито един от кандидатите не отговаря на критериите, заложени в настоящия устав за заемане на съответната длъжност,
Управителният съвет допуска всички обявени кандидатури за гласуване.

Управителен съвет на АСМБ  обявява конкурс за следната позиция: Секретар.

Ако си мотивиран/а и имаш желанието да изпълняваш длъжността секретар, Управителен съвет приема кандидатури за временно-изпълняващ длъжността член на Управителен съвет.

Кандидатурите се приемат на info@amsbulgaria.net  до 23:59 часа на 7-ми септември 2020 г. Всички кандидати трябва да отговарят на критериите, посочени в устава на АСМБ.

При избора Управителен съвет на АСМБ се ръководи от критериите, заложени в Устава в чл. 21. В случай, че нито един от кандидатите не отговаря на критериите, заложени в настоящия устав за заемане на съответната длъжност, Управителният съвет допуска всички обявени кандидатури за гласуване.

Author Info

PR

Comment ( 1 )

  • Ariete

    Hello, for some reason this email doesn’t work

Post a Comment