logo_scora_rgb_billboard_smallКомитетът по репродуктивно здраве и СПИН към АСМБ се занимава с една от най-деликатните сфери от човешкото здраве. Дейността му включва мероприятия свързани с повишаване информираността на дадени групи от населението с цел промоция на психическото и физическото сексуално здраве. Студентите медици, участващи в кампаниите на комитета повишават знанията си за конкретни заболявания, относно поведението на лекаря при среща с пациенти от рискови групи на населението, изискващи деликатно отношение и разбиране, създават контакти с организации, занимаващи се с профилактика и промоция на репродуктивното здраве.

В България ежегодно се организират следните кампании:

  • Анти-СПИН кампания за 1-ви декември
  • Кампании за безопасен секс по случай Св.Валентин
  • Кампании свързани с контрацепция

Партньори:  БАСП, Панацея, Авис вита, РЗИ, Център за бременни жени

Членовете на АСМБ са и изключително активни в обогатяването на познанията си по темата за репродуктивно здраве и СПИН и периодично участват в конференции и обучения, организирани от техни колеги и неправителствени организации.