Кандидатствай за делегат на Регионалната среща на IFMSA – EuRegMe 23′

/English below/

Международната федерация на асоциациите на студентите по медицина“ (IFMSA) е неправителствена организация, представляваща сдружение на студентите по медицина. Тя е основана през май 1951 г. и в момента има 132 национални членски организации от 124 страни на шест континента, разделени в шест региона. Всеки регион на Федерацията организира веднъж в годината Регионални срещи.

АСМБ като част от IFMSA има право да участва в тези Регионални срещи. А ти като активен член на АСМБ имаш уникалната възможност в периода от 10 до 14 април 2023 г. да участваш и да бъдеш избран за делегат, представляващ АСМБ на международно ниво.

Сесии по време на срещата:
* Presidents’
* SCOME
* SCOPE-SCORE
* SCOPH
* SCORA
* SCORP

За да бъдеш, един от делегати на EuRegMe, трябва да отговаряш на следните изисквания:
– да си активен член на АСМБ или някое от АСМБтата;
– да имаш амбицията да се развиваш, както на Национално, така и на международно ниво;
– да си посетил поне една Национална Среща на АСМБ;
– да нямаш наказания след посещение на предишни международни събития от името на АСМБ – непопълнени отчети, непредставени документи и др.

Кандидатурата ти трябва да съдържа отговори на всички зададени въпроси и да е подкрепена от Управителния Съвет на АСМБ в твоя Медицински факултет.

Ако не си бил одобрен първият път, можеш да кандидатстваш отново само с няколко клика. Ако пък решиш да кандидатстваш сега, то ще трябва да напишеш кратка мотивация и опит.

Повече информация може да намериш тук.

Също така можеш да следиш Instagram страницата на EuRegMe 2023, за да научаваш за всички новости по предстоящото събитие.

Кандидатура за делегат за Eвропейска Регионална среща, трябва да изпратиш до 23.12.2022г. 23:59GMT +2

  It is with tremendous pleasure that we announce you that Portugal will host the 20th Edition of the European Regional Meeting (EuRegMe) of the International Federation of Medical Students’ Association!

Association of medical students in Bulgaria is a member of the International Federation of Medical Students’ Associations (IFMSA) since 1994. The membership gives us the right to participate in the IFMSA European Regional Meeting 2023! The call for delegates to the EuRegMe 2023 has been opened! For those of you who don’t have a lot of experience with the IFMSA or international meetings in general, this is the perfect opportunity to get to know this marvelous organization, to meet your fellow medical students from all over Europe, to exchange views and ideas and to simply let yourself be inspired by the IFMSA spirit.

Any active medical student and member of one of the seven Local AMSBs has the right to apply as a delegate to represent AMSB at an international event.

Additional to the member status, the following criteria must be matched.

  • Being an active member of AMSB
  • To have the ambition to develop on a national and/or international level
  • To have visited at least one National Meetings of the AMSB.

Book the week10th to 14th of April 2023 and join us in Bosnia and Herzegovina!

You can find more details about the event here

Also, follow the Instagram page of EuRegMe 2023

And Instagram @euregme23

DEADLINE: 23/12/2022, 23:59 GMT +2


Author Info

president

No Comments

Post a Comment