Кандидатствай за второ класиране за обмен | Apply for exchange – 2nd ranking

EN below

Скъпи пътешественици,
дойде времето за кандидатстване за второ класиране за обмен. Всеки, който не е спечелил държава на първо класиране, или е изпуснал сроковете, може да кандидатства сега.

За да кандидатствате трябвате да попълните бланката по-долу и да изпратите своите документи на имейл: exchanges.amsbulgaria@gmail.com  с тема:
2 имена и юридическо лице (напр. „Иван Иванов – АСМБ – Плевен“)


Задължителните документи са:

1.Уверение за успех от предходните 2 семестъра

2.Уверение за членство към съответното Юридическо Лице (напр. АСМБ – Варна) (свали от  тук –> Уверение_членство)

3.Документ за владеене на английски език (сертификат/диплома за средно образование/документ с хорариум)

4.Сертификат за обмен към IFMSA (ако сте били на такъв)

Ако имате други документи, които Ви носят точки по нашите критерии, прикачете и тях.

За кандидатстване за научен обмен трябва да имате завършен 1-ви семестър.
За професионален – завършен 3-ти.
Ако сте във втората част на 6-ти курс не можете да участвате!

Преди да кандидатствате за дадена страна, проверете условия  които трябва да спазвате на сайта на IFMSA:
– тук за професионален обмен
– тук за научен обмен

Бланка за кандидатстване:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdzggORbBKh9JLjXEMK6ZnaM-TgxBwxQv2DG_C-57z54GgehA/viewform?usp=sf_link

Краен срок за подаване на документи: 17.11.2020 година, 23:59 часа.

Държавите за кандидатстване можете да видите отдолу.
При въпроси – обърнете се към локалните си отговорници.

Желаем Ви успех!


Dear adventurers,
It’s time to apply for exchange – second ranking. If you are not selected in the first ranking or you missed the deadline, apply now.

To apply you need to fill in the form below and send the required documents on the following email: exchanges.amsbulgaria@gmail.com, with subject: 2 names and Local Committee (e.g. Ivan Ivanov – AMSB Pleven)

The obligatory documents are:

1. GPA for the last two semesters

2. Document certifying you are a member of your respective LC (ex. AMSB – Varna)

3.Language certificate

4.Certificate for previous exchanges (if you have been)

If you have other documents that bring you more points according to our criteria attach them too.

For you to take part in Research exchange you must have finished your first semester.
For Professional exchange you must have finished your third semester.
If you are in the second part of your 6-th course you cannot take part in the exchange.

Before you choose any country, please read it’s Exchange condition in the IFMSA webpage:
– here for professional exchange
– here for research exchange

Application form:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdzggORbBKh9JLjXEMK6ZnaM-TgxBwxQv2DG_C-57z54GgehA/viewform?usp=sf_link

Deadline: 17.11.2020, 23:59

See below the countries you can apply for.
If you have questions ask your local officers.

Wish you luck!

Author Info

PR

No Comments

Post a Comment