Второ класиране за обменен сезон 2020/2021 | Second ranking for exchange season 2020/2021

/English below/

Националните отговорници по професионален и по научен обмен представят второ класиране за обменен сезон 2020/2021! Провери снимките по-долу за името си.

Честито на всички! За да потвърдите обмена си, е необходимо да изпратите съобщение с име, фамилия и спечелената държава.
Пример: Иван Иванов, потвърждавам мястото си за обмен в Китай

Съобщението трябва да бъде изпратено на пощата на вашия локален отговорник до 29.11.2020 г. 23:59 часа:

За АСМБ-София:
– професионален обмен – leo@amsb-sofia.org
– научен обмен – lore@amsb-sofia.org

За АСМБ-СУ:
– професионален обмен – leo.asmbsu@gmail.com
– научен обмен – lore.asmbsu@gmail.com

За АСМБ-Плевен:
– професионален обмен – leo.amsbpleven@gmail.com
– научен обмен – lore.amsbpleven@gmail.com

За АСМБ-Варна:
– професионален обмен – leo.varna.official@gmail.com
– научен обмен – amsb.varna.score.official@gmail.com

За АСМБ-Стара Загора:
– професионален и научен обмен – loreamsbstarazagora@gmail.com

За АСМ-Пловдив:
– професионален обмен – scope.asm.plovdiv@gmail.com
– научен обмен – score.asm.plovdiv@gmail.com

Поради динамичното разпространение на COVID-19 АСМБ и приемащите държави не могат да гарантират протичането на обменен сезон 2021/2022. Ще получаваш допълнителна информация от локалните отговорници по обмен.

Успех на всички! <3

/English/

National Exchange Officers present the second ranking for the exchange season 2020/2021. Check the pictures below for your name.

Congratulations! To confirm your exchange, you need to send a message with your name, surname and the country you won.
Example: Ivan Ivanov, I confirm my exchange program in China.

The message must be sent to the mail of your local exchange officer by 29.11.2020 at 23:59:

For AMSB-Sofia:

 • professional exchange – leo@amsb-sofia.org
 • research exchange – lore@amsb-sofia.org

For AMSB-SU:

 • professional exchange – leo.asmbsu@gmail.com
 • research exchange – lore.asmbsu@gmail.com

For AMSB-Pleven:

 • professional exchange – leo.amsbpleven@gmail.com
 • research exchange – lore.amsbpleven@gmail.com

For AMSB-Varna:

 • professional exchange – leo.varna.official@gmail.com
 • research exchange – amsb.varna.score.official@gmail.com

For AMSB-Stara Zagora:

 • professional and research exchange – loreamsbstarazagora@gmail.com

For AMS-Plovdiv:

 • professional exchange – scope.asm.plovdiv@gmail.com
 • research exchange – score.asm.plovdiv@gmail.com


Due to the dynamic spread of COVID-19, AMSB and the hosting counties are unable to guarantee you your exchange. Please keep in touch with your local exchange officers for information.

Good luck to all! <3

SCOPE #SCORE #AMSBULGARIA #ExchangeTheWorld

Author Info

PR

No Comments

Post a Comment