Анонимни Валентинки

❗English Below❗

❣️ В месеца на любовта и виното, Комитетът по Репродуктивно здраве и СПИН (SCORA) подарява тайна изненада.
💌 Включи се в периода от 08.02.-12.02. в събитието ‘’Тайна валентинка’’. Сподели анонимно или не своята любов чрез нашите ОНЛАЙН ВАЛЕНТИНКИ, попълвайки Гугъл формата за отделните клонове на АСМБ.

‼️ Линк в профилите на :
👉 АСМБ-София – АСМБ-София / Асоциация на студентите медици в България – София
👉 АСМБ-СУ – АСМБ – СУ / Association of Medical Students in Bulgaria – Sofia University
👉 АСМБ-Варна – АСМБ-ВАРНА/Асоциация на Студентите Медици в България-гр.Варна
👉 АСМБ-Пловдив – Асоциация на студентите-медици – Пловдив
👉 АСМБ-Плевен – Асоциация на студентите медици в България – Плевен
👉 АСМБ-Стара Загора – АСМБ – Стара Загора
👉 АСМБ-Бургас – АСМБ-Бургас / Асоциация на студентите медици в България- Бургас

~EN~

❣️In the month of love and wine, the Committee on Reproductive Health and AIDS (SCORA) is giving away a secret surprise.
💌Get involved in the period from 08.02.-12.02. in the „Secret Valentine“ event. Share your love anonymously or not through our ONLINE VALENTINES by filling out the Google form for the individual branches of ASMB.

‼️ Link in the profiles of:
👉 AMSB-Sofia – АСМБ-София / Асоциация на студентите медици в България – София
👉 AMSB-SU – АСМБ – СУ / Association of Medical Students in Bulgaria – Sofia University
👉 AMSB-Varna – АСМБ-ВАРНА/Асоциация на Студентите Медици в България-гр.Варна
👉 AMSB-Plovdiv – Асоциация на студентите-медици – Пловдив
👉 AMSB-Pleven – Асоциация на студентите медици в България – Плевен
👉 AMSB-Stara Zagora – АСМБ – Стара Загора
👉 AMSB-Burgas – АСМБ-Бургас / Асоциация на студентите медици в България- Бургас

Author Info

president

No Comments

Post a Comment